[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Privaatsuspoliitika
1. ÜldsĂ€tted
1.1. KÀesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja
sÀilitamist kÀsitlevaid pÔhimÔtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja sÀilitab
isikuandmete vastutav töötleja Thule discgolf OÜ (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tĂ€henduses on klient vĂ”i muu fĂŒĂŒsiline isik,
kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tĂ€henduses on igaĂŒks, kes ostab andmetöötleja
kodulehelt kaupu vÔi teenuseid.
1.4. Andmetöötleja jÀrgib Ôigusaktides sÀtestatud andmete töötlemise pÔhimÔtteid,
muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, Ôiglaselt ja turvaliselt.
Andmetöötleja on vÔimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt
Ôigusaktides sÀtestatule.
2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja sÀilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja sÀilitab, on kogutud
elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale Ôiguse
koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas mÀÀratletud eesmÀrgil
isikuandmeid, mida andmesubjekt otse vÔi kaudselt kodulehel kaupu vÔi teenuseid
ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid
tÀpsed, Ôiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse
privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat
viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest
pÔhjustatud kahju eest andmesubjektile vÔi kolmandatele osapooltele.
3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja vÔib töödelda jÀrgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. SĂŒnnikuupĂ€ev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;
3.1.6. Arvelduskonto number;
3.1.7. Maksekaardi detailid;
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal Ôigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on
kÀttesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise Ă”iguslik alus on isikuandmete kaitse ĂŒldmÀÀruse
paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nĂ”usoleku töödelda oma isikuandmeid ĂŒhel vĂ”i mitmel
konkreetsel eesmÀrgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sÔlmitud lepingu
tÀitmiseks vÔi lepingu sÔlmimisele eelnevate meetmete vÔtmiseks vastavalt
andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse
tÀitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja vÔi kolmanda isiku Ôigustatud
huvi korral, vĂ€lja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad ĂŒles andmesubjekti huvid vĂ”i
pÔhiÔigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui
andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmeid töödeltakse vastavalt töötlemise eesmÀrgile. (Sealhulgas, julgeolek
ja turvalisus, tellimuse töötlemine, e-poe teenuste toimimise tagamine, kliendihaldus,
finantstegevus, raamatupidamine, turundus).
Isikuandmete sĂ€ilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud
tÀhtaegadele.
3.5. Andmetöötlejal on Ôigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega,
kelleks on nÀiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja
kullerettevĂ”tted, ĂŒlekandeteenuseid pakkuvad ettevĂ”tted Andmetöötleja on
isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks
vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja sÀilitamisel rakendab andmetöötleja
organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku vÔi
ebaseadusliku hÀvitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu
ebaseadusliku töötlemise eest.
4. Andmesubjekti Ôigused
4.1. Andmesubjektil on Ôigus saada ligipÀÀs oma isikuandmetele ning nendega
tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on Ôigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise
kohta.
4.3. Andmesubjektil on Ôigus tÀiendada vÔi parandada ebatÀpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nÔusoleku
alusel, siis on andmesubjektil Ôigus igal ajal nÔusolek tagasi vÔtta.
4.5. Andmesubjekt saab Ôiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole
aadressil info@thuledg.ee
4.6. Andmesubjektil on oma Ôiguste kaitseks vÔimalik esitada kaebus Andmekaitse
Inspektsioonile.
5. LÔppsÀtted
5.1. KÀesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskÔlas Euroopa
Parlamendi ja nĂ”ukogu mÀÀrusega (EL) nr 2016/679 fĂŒĂŒsiliste isikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ
kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse ĂŒldmÀÀrus), Eesti Vabariigi
isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu Ôigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on Ôigus andmekaitsetingimusi osaliselt vÔi tÀielikult muuta,
teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.thuledg.ee kaudu .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]